Departamentul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată

DESPRE NOI

Departamentul de Lingvistică teoretică şi aplicată (DeLTA) reuneşte 28 de cadre didactice titulare specializate în fonetică şi fonologie, morfologie şi sintaxă, semantică şi pragmatică, psiholingvistică şi sociolingvistică, achiziţia limbajului, traductologie, dar şi în metodica predării (română, engleză, franceză, germană, spaniolă). La baza activităţii desfăşurate în cadrul Departamentului se află viziunea potrivit căreia limba este un sistem complex şi dinamic, al cărei studiu se fundamentează pe o abordare pluridisciplinară, din perspectivă sincronică şi diacronică, cu metodologii specifice diverselor domenii implicate. Această viziune stă şi la baza activităţilor de cercetare derulate prin Centrul de Lingvistică teoretică şi aplicată (CeLTA).

La nivelul DeLTA, sunt coordonate două programe de licenţă şi patru programe de masterat. Ulterior, studenţii pot opta pentru programe de doctorat coordonate în domeniul lingvisticii teoretice sau al lingvisticii aplicate.

Misiunea DeLTA este de oferi cunoaştere şi de a încuraja spiritul critic în domeniul vast al lingvisticii. Construirea unei baze teoretice solide şi implicarea în cercetarea empirică, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în diverse situaţii şi medii profesionale, precum şi pregătirea pentru activitatea didactică sunt principalele direcţii de acţiune ale Departamentului. Studenţii pot studia şi aprofunda informaţia prin participarea la cursuri variate în cadrul programelor de licenţă şi de masterat ce se desfăşoară într-un mediu menit să le dezvolte creativitatea şi să determine evoluţia potrivit propriilor competenţe şi abilităţi profesionale.

           

CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI

Directorul Departamentului

Prof. dr. Răzvan SĂFTOIU

e-mail: razvan.saftoiu@unitbv.ro

Program audiențe: Miercuri 14:00 - 16:00


Consiliul Departamentului

Prof. dr. Mihaela GHEORGHE

Prof. dr. Răzvan SĂFTOIU

Conf. dr. Ana ENE

Conf. dr. Gabriela CUSEN

Conf. dr. Mona ARHIRE

Conf. dr. Stanca MĂDA

Lect. dr. Mădălina MATEI

Colectiv

      

Coordonatori PS

      

CEAC-D
                                             

Evenimente

 

CONTACT

B-dul Eroilor nr. 25, 500030 Braşov
+4 0268 477 965, interior 104
delta@unitbv.ro