Limba şi literatura engleză - limba și literatura română sau o limbă şi literatură modernă (franceză, germană)

Domeniul fundamental: LIMBI ŞI LITERATURI
Domeniul de licenţă: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Coordonator: conf.univ.dr. Oana Tatu, e-mail: oana.tatu@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: ZI

Plan de învățământ ER

Plan de învățământ EF

Plan de învățământ EG

Nou: Începând cu anul 2013, la programul Engleză - Germană se acceptă înscrierea candidaţilor ale căror cunoştinţe de limbă germană sunt la nivelul de începător.

Competenţe dezvoltate:
•   înţelegerea şi explicarea sistemului gramatical al limbilor engleză şi franceză/germană/română din perspectivă tradiţională şi generativ-transformaţională;
•    analiza critică a teoriilor şi curentelor literare (renaştere, clasicism, romantism);
•    utilizarea lexicului de bază al limbii engleze şi franceze/germane/române în limbajul scris şi oral, într-o varietate de situaţii;
•    analiza structurilor lingvistice şi literare;
•    documentarea şi utilizarea surselor de informaţie.

Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii Limba şi literatura engleză şi Limba şi literatura franceză/ germană/ română este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale), discipline de specialitate (limbă şi literatură engleză şi franceză/ germană/ română, civilizaţie britanică şi americană, cursuri practice, cum ar fi structuri gramaticale, traduceri, tehnici de comunicare orală şi scrisă, lexic special, analiza textului, redactare de text academic), discipline complementare (practică). La acestea se adaugă disciplinele facultative (spaniolă, rusă, arabă) şi opţionale (analiza discursului, pragmatică, semantică).
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic asigură cursurile necesare pregătirii viitorilor profesori.
În chestionarele completate, absolvenţii acestui program afirmă că sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de programul urmat şi peste 80% dintre ei continuă cu programe de masterat.

Perspective după finalizarea studiilor:
•    profesori de engleză şi franceză / germană / română în învăţământul secundar;
•    secretari literari;
•    editori;
•    redactori;
•    traducători / interpreţi.