Specializări oferite:

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE
Domeniul de licenţă: LIMBI MODERNE APLICATE 

Coordonator Limba Franceză - Limba Engleză: lector univ. dr. Corina Micu,  micucorinasilvia@yahoo.com

Coordonator Limba Germană - Limba Engleză: conf. univ. dr. Mihaela Parpalea, parpalea@yahoo.com

Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
•    cunoaşterea structurilor lingvistice ale celor două limbi străine ale programului de studiu;
•    înţelegerea sistemului gramatical al limbilor studiate în cadrul programului;
•    cunoaşterea principalelor tehnici de comunicare specifice limbilor implicate în program;
•    cunoaşterea principalelor teorii referitoare la traducerea dintr-o limbă străină în limba maternă;
•    abilitatea de a comunica eficient în cele două limbi străine din programul de studiu.

Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii Limbi Moderne Aplicate este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria şi practica traducerii, civilizaţie franceză/engleză/germană, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondenţă comercială,), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană şi instituţii comunitare, limba modernă C). Începând cu anul II de studiu se introduc discipline opţionale.
Studenţii pot opta pentru modulul pedagogic care să le permită o carieră didactică.

Perspective după finalizarea studiilor:

  • referenţi de specialitate
  • secretari
  • documentarişti
  • traducători/interpreţi
  • experţi
  • funcţionari