Traducere şi interpretariat (în limba franceză)

TRADUCERE ŞI INTERPRETARIAT DIN LIMBA FRANCEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ (în limba franceză)

Coordonator: conf.univ.dr. Liliana Alic, e-mail: lilianaalic@gmail.com.

Forma de învăţământ: ZI

Plan de învățământ

Obiectivul acestui program de studii este acela de a forma traducători şi specialişti în servicii din domeniul traducerilor cum ar fi: revizor, redactor de texte de specialitate, terminolog, redactor pre-editare, redactor post-editare, coordonator de proiect, interpret de conferinţe, interpret in cadrul firmelor şi instituţiilor.

Organizare

Pregătirea specialiştilor in domenile mai sus menţionate se desfăşoară pe parcursul a 2 (doi) ani de studii (cursuri şi seminarii) şi o perioadă de practică într-un birou de traducere (120 de ore pentru fiecare student).

Programul de studii este impărţit în 4 semestre, fiecare semestru avand 30 de credite transferabile. Semestrul al patrulea este in mare parte consacrat pregatirii disertaţiei

La sfarsitul celor patru semestre, studentii trebuie să cumuleze 120 de credite.

Limbile în care se desfaşoarăactivitatea sunt romana şi franceza. Studenţii care stăpânesc o a treia limbă îşi pot pune in valoare cunoştinţele in cadrul stagiului practic.

Condiţii de admitere

Admiterea la acest program este condiţionată de cunoaşterea limbii franceze la un nivel care să corespunda nivelului B1-B2 stabilit prin Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi. Sunt de asemenea necesare cunoştințe de limba română.

Admiterea se va face pe baza unui test de verificare a nivelului cunoştinţelor de limba franceză.

Se pot înscrie la acest program de studii absolvenţi ai programelor de licenţă (3 sau 4 ani de studiu) din domeniul ştiinţelor umaniste.

Pentru informații privind calendarul înscrierilor va rugăm sa consultaţi site-ul Universităţii Transilvania din Brașov: http://www.unitbv.ro/Portals/56/Documente/Calendarul%20admiterii%202013.pdf

Prezentare succintă a planului de învăţământ

Anul I

Introducere în teoria traducerii. Cursul prezintă câteva teorii ale traducerii începând cu cele clasice, aparţinând unor teoreticieni ca J.-M.Ladmiral, G. Mounin, D. Gouadec, Y. Gambier, M. Guidère şi terminând cu teoria Sens-Texte a lui I. Mel’čuk.

Structuri și tipare ale limbii române prezintă principalele structuri specifice limbii române, precum şi eventuale dificultăţi în traducere generate de caracterul idiomatic al acestei limbi.

Metodologia cercetarii în terminologie urmăreşte formarea deprinderilor de cercetare a tuturor surselor (clasice şi electronice) care contribuie la realizarea glosarelor terminologice şi a unor traduceri de calitate.

Pre-editare, editare şi post-editare de texte de specialitate contribuie la dezvoltarea competenţelor necesare oricarui traducător: tehnici de reformulare, suprimarea ambiguităţilor, asigurarea documentaţiei tehnice în vederea efectuării traducerii, integrarea terminologiei de specialitate în traducere, revizia traducerii, corectarea eventualelor greşeli.

Traducere asistată de calculator: formarea abilităţilor de utilizare a programelor de traducere TRADOS, SYSTRAN  şi dezvoltarea capacităţilor de selectare a celor mai adecvate dicţionare online.

Subtitrare de filme artistice şi documentare transmite cunoştinţele necesare efectuării subtitrărilor şi familiarizează studenţii cu programele folosite în subtitrare.

Traducere simultană familiarizează studenţii cu tehnicile traducerii simultane.

Traducerea consecutivă familiarizează studenţii cu tehnicile traducerii consecutive.

Traduceri de specialitate familiarizează cursanţii cu traduceri din domeniul tehnic.

Anul II

Traducere şi comunicare interculturală transmite studenţilor cunoştinţele interculturale necesare unei medieri culturale şi unei bune ănţelegeri a unei culturi şi civilizaţii străine.

Redactarea textelor de specialitate instruieşte viitorii traducători în legatură cu tehnicile de redactare a unor materiale cum ar fi : instrucţiuni de folosire, prospecte, prezentare pe pagini web, localizare, etc.

Traduceri scrise din limbaje de specialitate familiarizează cursanţii cu traduceri din domenii variate: tehnic, juridic, medical, etc.

Probleme de etică şi legislație a traducerii transmite cunoştinţe legate de meseria de traducator şi aspecte legale ale acestei activităţi. 

Stagiul practic se desfăşoară în cadrul unui birou de traduceri agreat de Universitate.

 

Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe - OPTIMALE

ENGLISH     FRANCAIS     ROMANA