Programe de studii

ANUNŢ

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi master, la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii “Transilvania” din Braşov, admiterea se organizează pe domenii de Licenţă şi Master la următoarele specializări (programe de studii):

      A. Specializări (programe de studii) cu reglementare sectorială în U.E

  • Medicină – 360 credite (durata de studii: 6 ani)
  • Asistenţă Medicală Generală – 240 credite (durata de studii: 4 ani)

      B. Specializări (programe de studii) cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii: 3 ani)

  • Balneofiziokinetoterapie si Recuperare
  • Laborator clinic

C. Specializări (programe de studii) Master - 120 credite (durata de studii: 4 semestre)

  • Managementul strategiilor preventive şi politici sanitare
  • Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative
  • Managementul infecţiilor nosocomiale

·