Departamentul de Matematica si Informatica

 Str.Iuliu Maniu nr.50, etaj I, sala P I 9, Brașov RO500091
 tel:0268412776/107  e-mail:   d-mateinfo@unitbv.ro  fax:+40268414016

 


 

 Departamentul de Matematică și Informatică a luat ființă în anul 2011 prin contopirea catedrelor AGED, AMP si Informatica. In departament activează un număr de 55 de cadre didactice dintre care 12 profesori, 12 conferențiari, 24 de lectori, 3 asistenți și 4 preparatori.

Departamentul coordonează cinci programe de studiu de licență – Matematică informatică, Informatică, Informatică aplicată, Informatică aplicată în limba germană și Informatică ID; patru programe de master – unul de matematică (SMFA), două de informatică (TI și TMIS) și unul de Tehnologii internet in cooperare cu Universitatea Bloomfield (SUA), master in limba engleză; și școala doctorală de matematică și informatică cu 6 conducători de doctorat. 

Departamentul dispune de 6 laboratoare de informatică, două laboratoare de cercetare in informatică si unul de cercetare in matematică.

 

 
 
 Director de departament

Conf. dr.  Marius PĂUN