Facultatea de Matematica si Informatica > Departamentul MI > Prezentarea DMIN

Departamentul de Matematică și Informatică asigură pregătirea studenților de la Facultatea de Matematică și Informatică, precum și pregătirea la toate disciplinele de matematică a tuturor studenților din universitate. Departamentul are 55 de membri, dintre care 46 au doctoratul în Matematică sau Informatică. Există 6 conducători de doctorat dintre care 3 membri ai facultății: G. Pitiş (Geometrie), G. Munteanu (Geometrie), R. Păltănea (Analiză), și 3 membri asociați: G.V. Orman (Probabilități), G.Atanasiu (Matematici Aplicate), E. Ciurea (Informatică). Departamentul coordonează un număr de 16 studenți doctoranzi și 2 studenți postodoctorali.

Scrurta prezentare: Inceputul departamentului coincide cu începutul învățământului tehnic superior la Brașov, în 1949. Invățământul matematic universitar începe la Brașov în 1960 prin înființarea Institutului Pedagogic și în 1971 a fos tînființată facultatea de Matematică și Informatică. De atunci, facultatea formează un număr mare de absolvenți în următoarele specializări: matematică și informatică, matematică, informatică, informatică aplicată și informatică în limba germană. După 1995 au fost dezvoltate câteva masterate în matematică aplicată și știința calculatoarelor. Din 1990, programe doctorale de specialitate sunt de asemenea disponibile.

Membrii departamentului desfășoară un nivel înalt de cercetare în domeniul matematicii și informaticii. Direcțiile importante de cercetaresunt următoarele:

 1. Metode geometrice si aplicații ale ecuațiilor diferențiale: Geometrie Lagrange reală și complex, Teoria varietăților diferențiale, Mecanică și medii microporoase, Aplicații ale ecuațiilor diferențiale și cu derivate parțiale, Sisteme dinamice, Termoelasticitate.
 2. Analiză reală și complexă, modelare stochastică și optimizare, Teoria aproximării, Procese Markov și aplicații în stabilitate, Teoria funcțiilor analitice, Mișcare Brawniană și aplicații, Procese stochastice, Teoria punctului fix
 3. Algoritmi și Produse software: programare paralelă și distribuită, Modelare matematica a problemelor de inginerie, Algoritmi și programare, Optimizarea grafurilor și rețelelor, Grafică computerizată, Machine Learning, Securitate IT, Baze de datedistribuite, Data mining

Rezultatele științifice ale membrilor departamentului sunt publicate în prestigioase jurnale și proceedings-uri ale conferințelor international. În ultimii 5 ani au fost publicate 50 de articolele în jurnale ISI și altele 25 de articole în proceedings-uri ale conferințelor. De altfel, membrii aledepartamentului au publicat câteva cărți în edituri de prestigiu: G. Muntanu(Kluwer), R. Paltanea (Birkhauser), M. Marin (Elliot & Fitzpatrick), V.Pescar (Bulgarian Academy) și M. Neagu (Wiley). Lucrările membrilor departamentului sunt citate intens în publicații ISI.

Următorii profesori au obținut premiul Academiei Române pentru matematică: G. Atanasiu (1980), G. Pitis (1991), G. Munteanu (2006), R.Păltănea (2007), E. Păltănea (2010), M. Marin (2012).

Membrii departamentului au obținut contracte de cercetare naționale și internationale:

 • - Noi rezultate în geometrie ale spațiilor Finsler, Lagrange și Hamilton (G. Munteanu)
 • - Studii în teoria aproximării și probleme de optimizare și aproximări stochastice  (R. Păltănea),
 • - Proprietăți monotone, principii de extrem și aplicații (M. Pascu),
 • - Mișcare Brawniană și aplicații: monotonie și proprietăți de extrem (M. Pascu),
 • - Minimizarea timpului de execuție a unor algoritmi în teoria grafurilor și aplicații ale grafurilor în geometria necomutativă.(L. Ciupala)
 • - Metode de optimizare combinatorială în cercetările operaționale (M. Cocan)
 • - Statistical factor analysis for the performance behavior of the tomcat web container (L. Sangeorzan - international)
 • - The Geometry of Finsler Spaces with Berwald-Moor metrics (G. Atanasiu – international)

Facultatea și Departamentul de Matematică și Informatică organizează câteva conferințe științifice de prestigiu la Universitatea Transilvania din Brasov, dintre care menționăm:

 • - Complex Functions andApplications (2004, 2006),
 • - 9-eme ColloqueFranco-Roumain dcooe Mathematiques Appliquees (2008),
 • - Riemaniann Geometryand its Applications (2008),
 • - The Seven Congress ofRomanian Mathematicians (2011),
 • - Finsler Extensions ofRelativity Theory (2011).
 • - The Seventh Congressof Romanian Mathematicians

Cooperare și parteneriate

Membrii departamentului dezvoltă o colaborare științifică fructuoasă în cadrul unor proiecte de anvergură cu alte universități, cu alte facultăți din universitatea noastră și cu alte universități naționale și internationale în domenul matematicii și informaticii. De menționat sunt următoarele:

 • - Parteneriatul international cu The Foundation on Research Development in the Field of FinslerGeometry (Moscow), Kauno Technologijos Universitetas (Kaunas), TallinUniversity of Technology EE, (Tallin), și Tartu Ulikool.
 • - contractele bilaterale de mobilitate Socrates/Erasmus, 2005-2013, pentru studenți și cadrele didcatice , acorduri încheiate cu universități din Germania (Universität Oldenburg, Fachhochschule Fulda, Fachhochschule Wiesbaden,Hochschule Heilbronn) – coordonate de L .Sângeorzan
 • - organizarea în parteneriat cu Bloomfield College (USA) a unui program de masterat în informatică
 • - cooperarea cu profesori din Germania pentru specializarea Informatică aplicată în limba germană.

Există de asemenea o intensă colaborare cu companiile din industria IT:

 • - organizarea practicii de specializate cu companii de software din Brașov (Siemens, iQuest, Pentalog,Route 66, LSM, etc.)
 • - implicarea sistematică a partenerilor din producția IT în organizarea anuală a sesiunii științifice studențești  
 • - colaborarea cu compania Siemens, materializată prin dotarea laboratoarelor de informatică cu calculatoare
 • - dezvoltarea parteneriatului tehnic și educational cu Microsoft, Oracle și alte companii, precum:

- Sun Academy (din 2008): adresată studenților care doresc să obțină certificate professionale în domeniul Java, pe platforme standard sau enterprise și să devină software arhitecți

- OracleAcademy (din  2009) - Advanced Computer Science and Enterprise Business Applications: este proiectat pentru departamentele universitare de informatică, această opțiune furnizează facultății baze de date Oracle și software de integrare  și tutorial pentru utilizare.

- Oracle University Initiative (din 2010): acesta furnizează vouchere de reducere de 40% pentru examenele Oracle și instruiri Orcale University pentru studenții nostri.

- Computer-Based Testing Provider forCertification and Licensure Exams: Pearson VUE (since 2011): It deliversmillions of high-stakes tests a year across the globe for clients in thelicensure, certification, academic admissions, regulatory, and governmenttesting service markets..