Învățământul superiorbrașovean datează din anul 1948, odată cu înființarea Institutului deSilvicultură din Brașov. Un an mai târziu apare Institutul de Mecanică. Astfel,se pun bazele Institutului Politehnic din Brașov (1956).


   Profilul universitar se conturează la Brașov în 1960, anul în careia ființă Facultatea de Matematică, componentă a Institutului Pedagogic dinBrașov, alături de facultățile de Știinte Naturale, Fizică-Chimie și Muzică(apărută ulterior) .

   În 1971 învățământul superior brașovean se restructurează subdenumirea de Universitatea din Brașov, devenită în 1991 UniversitateaTransilvania din Brașov. În cadrul acesteia, specializarile din domeniulmatematic și informatic, cu durata studiilor de 4-5 ani funcționează succesivîn cadrul Facultății de Matematică și Informatică (1971-1974), Facultății deȘtiințe (1974-1978), Facultății de Matematică (1978-1987), Facultății deȘtiințe (1990-2001) și respectiv Facultății de Matematică și Informatică (din2001). Sunt organizate studii de masterat în matematică și informatică (din1995).

   Din anul 2005 se trece la restructurarea tip Bologna aînvățământului matematic și informatic. Noua organizare cuprinde ciclul deLicență (3 ani), ciclul de Masterat (2 ani) și ciclul de Doctorat (3 ani).Facultatea organizează 4 programe acreditate de Licență - învățământ de zi(Matematică Informatică, Informatică, Informatică aplicată în limba germană,Informatică aplicată), 3 programe de Masterat Bologna și un program de LicențăInformaticăID - învățământ la distanță. În facultate activează în prezent 5conducatori de doctorat.