Cu o tradiție de peste 50 de ani, învățământul universitar matematic și informatic brașovean este recunoscut și apreciat  pe plan național și internațional. Absolvenții Facultății de Matematică și Informatică ai Universității Transilvania din Brașov  ocupă cu preponderență locuri de muncă în companii din industria IT sau devin profesori  de matematică sau informatică, fiind apreciați pentru pregătirea  profesională  de care dau dovadă.  

Facultatea noastră urmează evoluția ascendentă și dinamismul Universității Transilvania din Brașov. Ne înscriem pe linia modernizării continue, a performanței educaționale și științifice.

 Oferta educațională a facultății cuprinde  4 programe de licență - cursuri de  zi,  1 program de licență - învățământ la distanță, 4 programe de master, 2 programe de conversie și  5 programe de studii doctorale în geometrie, teoria aproximării, matematici aplicate, informatică  și probabilități.   

 În cadrul facultății este constituit un unic departament, denumit  Matematică și Informatică. Această organizare permite coordonarea unică a activităților și cooperarea directă a tuturor cadrelor didactice, specializate în matematică sau în informatică.

 Procesul didactic se  adaptează continuu la evoluția științelor matematice și respectiv la dezvoltarea dinamică a științei computerelor. Avem o foarte bună cooperare cu numeroase firme  de prestigiu   din industria IT, conlucrăm strâns  cu unitățile de  învățământ preuniversitar  din județul Brașov.  Colaborăm excelent cu celelalte facultăți ale universității. Organizăm două programe de studii internaționale în domeniul informatic (licență și master), în cooperare cu universități din Germania. Colaborăm cu diverse instituții de învățământ superior europene, în cadrul programelor educaționale de tip Erasmus sau în programe de cooperare științifică.

Rezultatele notabile pe care le  înregistrăm în cercetarea științifică de excelență reprezintă o dovadă  certă a pregătirii profesionale și valorii colectivului  nostru  de matematicieni și informaticieni.

Suntem convinși  că, prin efortul comun al profesorilor și studenților, vizibilitatea  națională și internațională a facultății noastre va fi mereu în creștere. Ne dorim să fim recunoscuți ca o unitate de învățământ universitar românesc de elită.


Decan,

Conf. dr. Eugen Păltănea