Programe de conversie domeniul de licență

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII


Programele de Conversie de la Universitatea Transilvania din Brasov va dau dreptul de a va titulariza pe disciplina programului de studii pe care l-ati absolvit. Toate gradele didactice pe care le-ati dobandit raman valabile!

Pentru inscrierea la Programul de Conversie aveti nevoie de:

Acte de inscriere:

 • Cerere tip (se genereaza din aplicatia de inscriere la validarea dosarului)
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
 • Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
 • Certificatul de naştere (copie);
 • Cartea de identitate (copie) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere (taxa se achita cu numerar la Comisia de inscrieri din facultate);
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
 • Diploma de licență sau diploma de absolvire (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă. 
 • Adeverinta de la institutia de invatamant in care functioneaza candidatul, in care sa fie precizata vechimea in sistemul de invatamant preuniversitar


OBS. Deoarece candidatii la aceste programe de studii sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar, absolventi ai unei facultati, actele necesare sunt cele corespunzatoare inscrierii la studiile de masterat, fiind necesara si diploma de licenta. Media de admitere este reprezentata de media de la examenul de licenta.


Programul de studii MATEMATICĂ

Orar semestrul I an universitar 2017-2018

TRANSE SCOLARIZARE valabil incepand cu anul univ. 2017-2018

I-a transa de scolarizare: 15 noiembrie - 800 lei (valabila pentru studentii din anul II, studentii din anul I trebuie sa respecte datele contractului de admitere)
II-a transa de scolarizare: 15 ianuarie - 1000 lei
III-a transa de scolarizare: 1 martie- 1000 lei

          coordonator program de studii: conf. univ. dr. Olivia FLOREA

          email: olivia.florea@unitbv.ro

         Noul cont al universitatii modificat in data de 01.07.2014

        Prezentarea programului

        Plan de Invatamant


Programul de studii TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII

coordonator program de studii: lect. univ. dr. Anca VASILESCU

          email: vasilex@unitbv.ro

          Prezentarea programului