ORAR

octombrie 2017 

noiembrie  2017 

decembrie 2017

ianuarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

mai 2018

                     
C
oordonator program de studiu: Lect. univ. dr. Claudia CÂRSTEA

e-mail: carstea.claudia@unitbv.ro

Prezentarea programului de studiu INFORMATICA ID - pliant prezentare

Plan Invatamant 2017-2020

Plan Invatamant 2016-2019

Plan Invatamant 2015-2018