Echipa Oficiului de Relații Internaționale

Coordonare instituțională
Prof. dr. ing. Simona LACHE Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
Coordonator institutional Erasmus+
Lector dr. Corina Silvia MICU Responsabil implementare proiect instituțional
Coordonator Oficiu de Relații Internaționale
Prof. dr. Camelia DRĂGHICI Responsabil Erasmus+ pentru mobilități outgoing
Conf. dr. Laura DAVID Responsabil Erasmus+ pentru mobilități incoming
Prof. dr. ing. Sorin ZAMFIRA Responsabil infrastructură și informații suport
Conf dr. ing Luminiţa PÂRV coordonator în relația cu AUF (Agenţia Universitară a Francofoniei)

Coordonare facultăți:
Facultatea Responsabil Relații Internaționale Coordonator Erasmus
Inginerie Mecanică Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA Conf. dr. ing. Daniela ŞOVA
Inginerie Tehnologică și Management Industrial Conf. dr. ing. Cristin Olimpiu MORARIU Conf. dr. ing. Luminţa PÂRV
Șef lucr. dr. ing. Alexandru Cătălin FILIP
Știința și Ingineria Materialelor Prof. dr. ing. Virgil  GEAMĂN Conf. dr. ing. PASCU Alexandru
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Conf dr. ing. Delia Elisabeta UNGUREANU Conf. dr. Petru COTFAS
Șef lucr. dr. ing. Carmen LUNGOCI
Conf. dr. Laura FLOROIAN
Silvicultură și Exploatări Forestiere Prof. dr.ing. Stelian Alexandru BORZ Prof. dr. ing. Bogdan POPA
Ingineria Lemnului Prof. dr. ing. Dumitru LICA Conf. dr. ing. Emilia SALCĂ
Construcții Conf. dr. ing. Paraschiva MÎZGAN Șef lucr. dr. ing. Radu MUNTEAN
Alimentație și Turism Conf. dr. ing. Cristina CANJA Conf. dr. ing. Ioana Sonia COMĂNESCU
Design de Produs și Mediu Conf. dr. ing. Mihai Tiberiu LATEŞ Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN
Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU
Șef lucr. dr. ing. Cristina Aurica BOGATU
Matematică și Informatică Conf. dr. Olivia FLOREA Conf. dr. Livia SÂNGEORZAN
Științe Economice și Administrarea Afacerilor Conf. dr. Radu Constantin LIXĂNDROIU Conf. dr.  Nicolae MARINESCU
Psihologie și Științele Educației Prof. dr. Toader PĂLĂȘAN Conf. dr. Daniela Veronica NECȘOI
Educație Fizică și Sporturi Montane Lect. dr. Bogdan OANCEA Asist. drd. Sorin DRUGĂU
Muzică Conf. dr. Alina NAUNCEF Conf. dr. Alina NAUNCEF
Medicină Conf. dr. Ioan SCÂRNECIU Conf. dr. Petrişor IFTENI
Conf. dr. Lorena DIMA
Asist dr. Nicuşor BÎGIU
Litere Asist. dr. Dan George BOTEZATU Lector dr. Cristina DIMULESCU
Lector dr. Ileana BOTESCU-SIREȚEANU
Drept Prof. dr. Titus PRESCURE Conf. dr. Roxana MATEFI
Sociologie și Comunicare Lect. dr. Florin NECHITA Lector dr. Ana Maria BOLBORICI

Administrație și secretariat:
Ing. Delia PĂDUREANU Prorectoratul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
Ec. Patricia STANCIU Biroul Erasmus+
Chim. Corina TRIPON Biroul Erasmus+
Ec. Oana ȚONEA Biroul Erasmus+
Dr. ing. Eugen Valentin BUTILĂ responsabil IT
Ing. Monica TECUSCHI Biroul de cooperare internațională