MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITATI

Oficiul de Relatii Internationale((ORI) este o structură suport a Universităţii Transilvania din Braşov care are ca misiune consolidarea unei culturi a colaborării internaţionale, prin activităţi de promovare, sprijinire şi dezvoltare a cooperării la nivel instituţional cu organizaţii internaţionale.

Organigrama Oficiului de Relaţii Internaţionale este prezentată aici. (pdf)

Principalele obiective ale ORI sunt:
-
participarea la elaborarea şi implementarea strategiei şi politicilor de promovare internaţională a Universităţii Transilvania din Brasov;

-  dezvoltarea de relaţii de colaborare internaţională prin programe de învăţare, precum programul Uniunii Europene, Erasmus+ şi alte proiecte de colaborare bilaterală;

- crearea unui cadru instituţional favorabil deschiderii internaţionale pentru studenţii şi personalul din universitate.


Principalele activitati desfăşurate de ORI sunt:

- coordonarea încheierii acordurilor şi desfăşurării mobilităţilor Erasmus+, Free Mover şi altele similare;

- sprijinirea studenţilor străini, înmatriculaţi la Universitatea Transilvania din Brasov în desfăşurarea activităţilor curriculare    şi extra-curriculare;

- gestionarea acordurilor de colaborare bilaterală cu organizaţii internaţionale;

- gestionarea deplasărilor externe ale studenţilor şi personalului din universitate;

- participarea la elaborarea procedurilor şi a altor documente specifice funcţionării ORI;

- organizarea de programe de instruire şi actiuni de diseminare în vederea dezvoltării culturii colaborării internaţionale.