Proaspăt absolvenţi

Modul de desfăşurare a mobilităților de plasament practic

pentru proaspăt absolvenţi ai UTBv în cadrul programului Erasmus+

 Condiţii de eligibilitate

a) Să fie selectaţi pe parcursul ultimului an de studiu;

b) Pot efectua doar un stagiu de practică (nu mai este posibilă mobilitatea de studiu);

c) Să desfăşoare şi să finalizeze mobilitatea de practică în străinătate în cel mult un an de la absolvire;

d) Se încheie cu eliberarea unui certificat de formare;

e) Să promoveze testul de limbă străină.

Lista universitatilor partenere pentru mobilitatile Erasmus+  -Atenţie - sunt valabile doar mobilitati de plasament practic 

I.   Înscrierea

În vederea înscrierii la concursul de selecţie pentru obţinerea unei mobilităţi de plasament  practic în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

·    cerere tip – se completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018/ secţiunea Înregistrare. După înregistrarea on-line, absolventul va folosi aceleași date de identificare (login si parolă)  pe tot timpul desfăşurării activităţilor din cadrul mobilităţii Erasmus+. Atentie: pentru completarea cererii, absolventul va trebui sa acceseze casuta Edit date (personale si aditionale), altfel cererea nu se poate tipări. Cererea este accesibilă on-line şi coordonatorului Erasmus al facultăţii de care a aparţinut absolventul;

·     curriculum vitae CV – în limba română (click aici) şi în limba engleză (click aici) (în format Europass, maxim 2 pagini).

 Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus la nivel de facultate. Datele de contact sunt disponibile la adresa: http://www.unitbv.ro/ori/Programe/ERASMUS/Coordonatori.aspx.

 II.     Selecția

 Procesul de selecție a proaspeţilor absolvenţi se realizează la nivelul facultății, de către Comisia de selecţie, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii / stagii de plasament practic (C-SER), și constă în:

-         analiza dosarului de candidatură;

-       analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);

-         interviu (la latitudinea C-SER).

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate, candidaților înscriși.

   III.Întocmirea dosarului de mobilitate

 Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate, absolvenţii selectaţi vor completa dosarul de candidatură cu următoarele acte, rezultând astfel dosarul de mobilitate:  

- formularul de aplicaţie (Application Form, 2 exemplare originale – click - aici) – pentru mobilitățile din programul ERASMUS+;
- acordul iniţial de practică (Training Agreement, 2exemplare originale – pentru mobilitățile de plasament practic valabil în programul Erasmus+, click - aici
- situația școlară(Transcript of Records – click - aici) – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus la nivel de facultate.

 Dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus la nivel de facultate.

!!!!  Fiecare dosar va fi insotit de un CD cu fisierele (formularele) scanate in format pdf.

IV.   Calendarul de desfășurare a activităților de selecție pentru mobilități de plasament practic în cadrul programului Erasmus+
 •  11 iunie 2018 - 29 iunie 2018:înscrierea la concursul de selecţie și depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus la nivel de facultate;
 •  02 iulie 2018 - 04 iulie 2018: depunerea dosarelor de candidatură la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus la nivel de facultate și centralizarea acestora;
 •  05 iulie 2018:  susţinerea testului de limbă străină (test pe calculator şi test oral), sala 205, cladirea Rectorat;
 •  06 iulie 2018: comunicarea către coordonatorii Erasmus la nivel de facultate a rezultatelor obţinute de absolvenţi la testul de limbă străină;
 •  09 iulie 2018: comunicarea rezultatelor selecției, de către coordonatorul Erasmus la nivel de facultate, candidaților înscriși;
 •  Din 09 iulie 2018: trimiterea dosarelor de mobilitate către universităţile/ organizaţiile/ companiile partenere, în vederea obţinerii acceptului privind derularea mobilității/ mobilităților.

 V.      Pregătirea plecării în mobilitate

 Obținerea acceptului din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea (ApplicationForm, Training Agreement și Invitație/ Scrisoare de acceptare – semnate).

Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

- copie pașaport/ carte de identitate;

- declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de altă mobilitate Erasmus+ de studiu/ plasament practic (click aici) până la cumulul de 12 luni.

Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvaniadin Brașov și absolventul beneficiar al mobilității.

Emiterea dispoziției de deplasare a absolventului beneficiar al mobilității.

  VI.   Derularea mobilității

 •  Plecarea absolventului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea.
 • Transmiterea, de către absolventul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare-(click aici) la instituția parteneră.
 • Transferul banilor în contul bancar al absolventului beneficiar (80% din valoarea grantului).
 • Participarea absolventului beneficiar la activitățile de plasament practic - stabilite prin Training Agreement.

   VII.  Întoarcerea din mobilitate și completarea dosarului de mobilitate

 •  Predarea documentelor de mobilitate de către aabsolventul beneficiar, în maxim două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

- Atestat de practică  (document ce include și perioada de desfășurare a mobilității), obținut de la instituția parteneră – se depune la coordonatorul Erasmus la nivel de facultate

- Documente de transport și cazarese depun la Biroul Erasmus+.

- Raport individual de activitate, conform formularului tip (click aici)se depune la Biroul Erasmus.

 • Transferul banilor în contul bancar al absolventului beneficiar (20% din valoarea grantului); acțiunea este condiționată de îndeplinirea, de către absolventul beneficiar, a tuturor obligațiilor contractuale.
 • Atentie, să aveţi o asigurare de sănătate încheiată. Interesaţi-vă din timp ce tip de asigurare este valabilă în ţara unde veţi avea mobilitatea.
Pentru orice alta informatie consultati coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate (lista coordonatorilor - click aici).