Universitatea Jianzhu din Shenyang, CHINA 2017.05.17

Universitatea Jianzhu din Shenyang (SJZU), CHINA anunță deschiderea perioadei de înscriere în programul de mobilități studenți cu Universitatea Transilvania, pentru semestrul I, anul universitar 2017 – 2018, la următoarele programe de studii cu predare în limba engleză:

Licență:


Architecture

Business Administration

Civil Engineering

Computer Science

Electrical Engineering

Mechanical Engineering

 

Master:


Architecture

Civil Engineering

Computer science

Electrical engineering

Mechanical engineering 

Termen: 10 iunie 2017


Număr de mobilități: 5

Studenții care doresc să se înscrie pentru mobilitate la Shenyang Jianzhu University (SJZU) vor trimite până la data de 02 iunie 2017 formularul de aplicație completat, semnat și scanat pe adresa corina.micu@unitbv.ro,.

Condiții de eligibilitate:

a) să fie înmatriculat ca student la cursurile de licenţă sau master ale Universității Transilvania din Brașov;
b) să fie student la zi sau la altă formă de învățământ, la una din facultățile universității, la orice program de studii, pe toată durata mobilității;
c) la plecarea în mobilitate studentul trebuie să fie absolvent cel puţin al primului an de studii
d) să fie declarat cel puţin promovat la momentul plecării în mobilitate;
e) să aibă rezultate foarte bune la studii, astfel încât să poată face faţă solicitărilor profesionale la care se angajează prin plecarea în mobilitate;
f) să aibă un nivel de limbă engleză de cel puțin B1


Notă: Universitatea parteneră din China va asigura gratuit cazarea studenților de la Universitatea Transilvania din Brașov în campusul SJZU aceștia fiind, de asemenea, scutiți de achitarea taxei de școlarizare, conform Acordului cadru de cooperare între Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Jianzhu din Shenyang, China.

Informații privind metodologia de înscrierehttp://english.sjzu.edu.cn/info/1001/1127.htm