PREZENTAREA  POLITICII ERASMUS - ERASMUS POLICY STATEMENT

Erasmus+ este programul Uniunii Europene, pentru educaţie, formare, tineret şi sport care se va desfăşura în perioada 2014-2020.

Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri. 

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în străinătate.

Erasmus+ va finanța parteneriate transnaționale între organizații și instituții de învățământ, formare și tineret, cu scopul de a stimula cooperarea și de a construi o punte între mediul educațional și cel profesional, care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe cu care ne confruntăm astăzi în Europa.

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării și tineretului și va susține, pentru prima dată, și sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului. 

Erasmus+ va susține eforturile de modernizare a sistemelor de învățământ, formare profesională și tineret depuse la nivel național. 

În domeniul sportului, programul va finanța activități accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate în special combaterii trucării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

Totodată, propune condiții de participare și de finanțare simplificate față de programele precedente.

Carta Erasmus+ (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)

Formulare

Erasmus plus - leaflet

Link-uri utile

ANPCDEFP - Erasmus+

Comisia Europeana