Mobilități cu țări partenere

Programul Erasmus+ își extinde aria de cooperare în afara Europei. 
Tările din afara Europei, care pot lua parte la anumite acțiuni ale programului Erasmus+, sunt numite țări partenere și sunt specificate în ghidul programului Erasmus+
Solicitanții trebuie să respecte toate restricțiile în materie de asistență externă a UE impuse de către Consiliul European. 
Cererile trebuie să corespundă valorilor UE: respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept si respect pentru drepturile umane, incluzând drepturile persoanelor aparținând minorităților după cum se prevede în art 2 din Tratatul Uniunii Europene.
Trebuie să existe acorduri inter-instituționale încheiate la data depunerii solicitării de obținere a granturilor.
 

Aplicaţie 2016

                 Fluxuri de mobilități KA107 – 2016 (aplicația februarie 2016)

 

Aplicaţie 2017

                        Fluxuri de mobilități KA107 – 2017 (aplicația februarie 2017)

 

Information guide for Erasmus+ mobilities with partner countries

IMPORTANT !

MOBILITĂȚI OUTGOING PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI  

ERASMUS PLUS - CU ȚĂRI PARTENERE  (aplicaţie 2017)

·       

Modalitatea de obținere a unui unui grant de mobilitate in cadrul Programul Erasmus Plus se realizează în conformitate cu modul de desfășurare a mobilităților în cadrul Programului Erasmus Plus, în Universitatea Transilvania din Brasov:

-         Mobilități de studiu studenți (click aici) 

-         Mobilități de predare pentru cadrele didactice universitare (click aici) 

-         Mobilități de formare profesională pentru personalul universitar (click aici)

 Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus pe facultate până la termele următoare:

-         Studenți - mobilități de studiu: 31.10.2017

-         Mobilități de predare / formare pentru personalul universitar, semestrul I: 31.10.2017

-   Mobilități de predare / formare pentru personalul universitar, semestrul II: 15.02.2018