Invăţare pe tot parcursul vieţii

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme -LLP)

                                          DURATA 2007 - 2014

Lansat in ianuarie 2007, Programul de invatare pe tot parcursul vietii (Longlife Learning Programme - LLP) a reunit programele de mobilitate in strainatate pentru studii (Erasmus) si activitate practica (Leonardo da Vinci).  In Universitatea Transilvania aceste doua programe s-au derulat inca din anul 1998. Programul LLP in universitate, este coordonat de Biroul de Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – BPCDEFP-UTBv.

În mod deosebit, programul urmăreşte să încurajeze schimburile, cooperarea şi mobilitatea între instituţiile şi sistemele educaţionale din Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină elemente de referinţă la nivel mondial.

Totodată, programul vizează modernizarea şi adaptarea sistemelor de învăţământ şi formare profesională din ţările participante, cu precădere în contextul obiectivelor agendei Lisabona, aducând valoare adăugată europeană direct cetăţenilor care participă la acţiunile sale de mobilitate şi la alte acţiuni de cooperare.

Structura programului:

Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii constă din:

 • patru programe sectoriale, care privesc învăţământul preuniversitar (Comenius), învăţământul superior(Erasmus), formarea profesională (Leonardo da Vinci) şi educaţia pentru adulţi (Grundtvig);
 • un program transversal axat pe domenii intersectoriale (cooperarea în domeniul politicilor şi inovaţia privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, limbile străine, utilizarea inovaţiilor din tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, diseminarea şi exploatarea rezultatelor);
 • un program de susţinere a predării, cercetării şi reflecţiei privind integrarea europeană şi principalele instituţii şi asociaţii europene (Programul Jean Monnet).

 

Comenius

Învăţământ preuniversitar

 

Erasmus

Învăţământ superior

 

Leonardo da Vinci

Formare profesionalã

 

Grundtvig

Educaţia adultilor

 

Program transversal

4 activităţi principale

 • dezvoltarea politicilor în domeniul educaţiei si formării profesionale,

 • învăţarea limbilor străine,

 • utilizare TIC în educaţie,

 • diseminare şi exploatare a rezultatelor.

Programul Jean Monnet

3 activităţi principale –

 • Acţiunea Jean Monnet,

 • sprijinirea unor instituţii europene,

 • sprijinirea unor asociaţii europene.

 

 ŢĂRI PARTICIPANTE LA PROGRAM

Programul este deschis următoarelor ţări:

 • cele 27 de state membre ale UE
 • Islanda, Liechtenstein, Norvegia ("ţări EFTA-SEE", membre ale Asociaţiein Europene a Liberului Schimb şi ale Spaţiului Economic European)
 • Turcia
 • Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Elveţia

  
Acţiunea Jean Monnet este deschisă instituţiilor şi asociaţiilor de învăţământ superior din toate ţările participante la LLP, dar şi oricărei alte ţări ("terţe"). Instituţiile şi asociaţiile participante din terţe ţări trebuie să îndeplinească toate obligaţiile şi toate cerinţele prevăzute în decizia programului privind instituţiile şi asociaţiile din statele membre.