TAXE în valută pentru cetăţenii străini din state terţe UE, care studiază pe cont propriu, 
pentru anul universitar 2016 - 2017

I. TAXE DE ŞCOLARIZARE

I.1. Programe de studii cu frecvenţă

Domeniul

Licenţă, master
(euro / an)

Programe postuniversitare şi programe de doctorat (euro / an)

Tehnic, ştiinţe, matematici
 şi matematici aplicate, sport   

2430

2610

Socio-uman, psihologie

2000

2200

Economie

3000 3000

Medicină

4000

5000


Medicină - Rezidenţiat


-

4500

Asistenţămedicală

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Laborator clinic


3000 -

Muzică şi arte

3780

4000

Interpretare muzicală

6750

7000

Limba română, an pregătitor

2000 2000

Taxa se achita integral la începutul anului universitar.

I.2. Programe de studii cu frecvenţă redusă şi alte forme de învăţământ organizate conform legii

Domeniul

Licenţă, master (euro / an)

Tehnic, ştiinţe, matematici
 şi matematici aplicate, sport

810

Socio-uman, psihologie

660

Economie

1000

Muzică şi arte

1260

Taxa se achită integral anterior primei sesiuni de examene.


II. TAXE DE ADMITERE


II.1. Taxa de procesare a dosarelor de admitere pentru programele de studii de licenţă şi master: 30 euro.

II.2. Taxe de admitere la studii de doctorat, rezidenţiat

Domeniul

Taxă examen admitere (euro)


Tehnic, ştiinţe, matematici
 şi matematici aplicate, sport

300

Socio-uman, psihologie

300

Economie

400

Medicină

500


Medicină - Rezidențiat

500

Muzică şi arte

500

III. TAXE PENTRU SUSŢINEREA LICENŢEI, DISERTAŢIEI, TEZEI DE DOCTORAT 

Domeniul

Licenţă/ dizertatie (euro)

Teză de doctorat (euro)

Tehnic, ştiinţe, matematici
 şi matematici aplicate, sport

300

600

Socio-uman, psihologie

300

500

Economie

400 700

Medicină

500

900

Muzică şi arte

500

900