Pentru a raspunde nevoilor educationale ale studentilor, precum si nevoilor angajatorilor, Universitatea si-a largit si diversificat continuu oferta educationala. Procesul este unul dinamic si se deruleaza concomitent cu analiza functionarii programelor de studii din Universitate, pe baza mai multor criterii: compatibilitatea cu programele de studii similare din UE, cerintele regiunii, numarul de candidati la admitere, numarul de studenti care au promovat primul an de studii.

In prezent, in Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei se deruleaza urmatoarele programe de studii:

PROGRAME DE LICENTA 

Domeniul de licenta
Program de studii
Forma de invatamant
cu frecventa
la distanta
 IFR 
Stiinte ale educatiei X X -
Pedagogie
X - -

Psihopedagogie speciala

X - -
Psihologie X X -

 

INVESTESTE IN TINE PENTRU A FI RESURSA PENTRU CEILALTI