PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

Domeniul fundamental: stiinte sociale 
Domeniul de licenta: stiinte ale educatiei
Limba de predare: romana
Durata studiilor/numarul de credite: 3 ani/180 ECTS
Forma de invatamant: cu frecventa

Coordonator program de studii: Lector dr. Oana Alina BOTA, oana.bota@unitbv.ro

Programul de studii de licenta are ca obiectiv general dezvoltarea competentelor de baza pentru profilul specialistului in Psihopedagogie speciala si a unei personalitati profesionale active si autonome capabila de autodezvoltare si autodevenire. Obiectivele si profilul de competente dezvoltat sunt in concordanta cu nevoile identificate pe piata muncii si cu cadrul national al calificarilor.

Absolventii se pot angaja in invatamantul de masa si cel special, ONG-uri care au dezvoltat servicii pentru copiii cu nevoi speciale, CJRAE – evaluarea si stabilirea gradului de deficienta al elevilor cu cerinte educationale speciale, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia copilului, Centre de asistenta pentru copii cu nevoi speciale.

Pentru mai multe informatii...

 

INVESTESTE IN TINE PENTRU A FI RESURSA PENTRU CEILALTI