Decanatul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor  

 

Braşov, Str. Universitatii nr. 1, camera A II 1 

tel.: + 40 268 471626, fax: + 40 268 471626

e-mail: f-sim@unitbv.ro

 

Decan: Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON PISUVizualizare hartă mărită
Prodecan: Prof. dr. ing. Virgil GEAMAN
Prodecan: Prof. dr. ing. Dorin CATANA
Prodecan: Sef lucr. dr. ing. Daniel CRISTEA
Secretar sef: Ing. Eniko SZASZKA

                 Programul secretariatului