DEPARTAMENTUL DE STIINTE SOCIALE SI ALE COMUNICARII - Aflati mai multe informatii privind istoricul departamentului si structura de conducere

PREZENTARE

Departamentul de Stiinte Sociale si ale Comunicarii din cadrul Facultatii de Sociologie si Comunicare, Universitatea Transilvania din Brasov, s-a infiintat prin aplicarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Astfel, in cadrul noului Departament creat sunt regasite fostele Catedre de Sociologie-Filosofie si Comunicare si Asistenta sociala.


Toate programele de studii coordonate de Departamentul de Stiinte Sociale si ale Comunicarii sunt conform modelului Bologna si cuprind studii de licenta si de masterat la cursurile de zi:


  1. licenta: Sociologie (din 1993), Asistenta sociala (din 2002), Comunicare si relatii publice (din 2007), Resurse umane (din 2013) si Media digitala (din 2017).
  2. masterat: Gestiunea si dezvoltarea resursei umane (din 2005), Gestiunea campaniilor de imagine (din 2005) si Asistenta si dezvoltare comunitara (din 2008). 


Documente strategice DSSC

  Planul operational al departamentului pentru anul univ. 2016-2017

  Planul strategic al departamentului in perioada 2016-2020


 Informatii de interes public


Evaluarea si asigurarea calitatii la nivelul DSSC

 Responsabilii cu calitatea la nivelul DSSC si pe programe de studii (cadre didactice si studenti)

 Lista cadrelor didactice evaluate in anul univ. 2016-2017, sem. I si II

 Calendarul activitatilor de evaluare de catre studenti a activitatilor didactice in anul univ. 2016-2017, sem. I


 Lista cadrelor didactice supuse evaluarii colegiale in anul univ. 2016-2017

 Decizia privind numirea Comisiei de evaluare colegiala in anul univ. 2016-2017


 Coordonatorii programelor de studiu, nivel licenta si masterat

 

CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI


Director Departament: 

Prof. univ. dr. Gabriela RATULEA

 


CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

(conform Anexa 5/ HS nr. 40 din 15.01.2016)


Prof. univ. dr. Gabriela RATULEA

Prof. univ. dr. Carmen BUZEA

Conf. univ. dr. Gheorghe ONUT

Lect. univ. dr. Marinela SIMON

Lect. univ. dr. Florin NECHITACONTACT SECRETARIAT DEPARTAMENT


B-dul Eroilor, nr. 25, Corpul T, et. 2, sala TII9

Pers. de contact: Minerva BACIU

Tel.: (+40)268.477.965, int. 111 

baciu.minerva@unitbv.ro

Program de lucru: L -V, 8.00 - 16.00

 


PROGRAM DE AUDIENTE DIRECTOR DEPARTAMENT


Joi, 13.30 - 14.00


Programarea si confirmarea audientelor se realizeaza telefonic (+40)268.477.965, int. 111 

sau prin e-mail catre gratulea@unitbv.roBAZA MATERIALA, BIBLIOTECI SI FOND DE CARTE


  1. Spatiile de invatamant respecta standardele de calitate. Studentii au acces la spatii de cazare si pentru activitati sociale, culturalesau sportive.

  2. Din anul 2006 au fost infiintate trei laboratoare didactice: Analiza Datelor Sociale, Asistenta Sociala si Comunicare si un laborator Multimedia, iar din 2013 este dotat si un laborator de informatica pentru acces la o platforma e-learning si comunitatea virtuala (prin programul POSDRU/86/1.2/S/64075).

  3. Biblioteca Universitatii Transilvania dispune de peste 3300 detitluri de volume in domeniul socio-uman (Sociologie, Asistenta Sociala, Stiintele Comunicarii); la acestea se adauga o baza electronica de publicatii atat in limba romana, cat si in franceza sau engleza.

  4. Studentii au acces la cursurile si manualele elaborate de cadrele didactice, pentru fiecare program de studiu.