DESPRE FACULTATE - Aflati mai multe informatii privind istoricul facultatii noastre si structura de conducere

Mesajul Decanului

La începutul sec. XXI, domeniile socio-umane şi ale comunicării au câştigat relevanţă pentru înţelegerea şi managementul schimbărilor sociale. Cercetările stiinţifice din aceste domenii, relevanţa lor aplicativă şi inovaţiile tehnologice din domeniile informaţiei şi comunicării au generat reevaluarea şi creşterea prestigiului social al profesiilor şi al ocupaţiilor de sociolog, asistent social, specialist resurse umane, specialist în comunicare sau relaţii publice, jurnalist.


Programele de studiu promovate de Facultatea de Sociologie şi Comunicare evidenţiază viziunea de consolidare a ofertei educaţionale şi de dezvoltare personală a studenţilor în noua dimensiune regională, naţională şi europeană a facultăţii, în raport cu progresele cunoaşterii şi dinamica profesiilor şi a ocupaţiilor, în contextul globalizării.


Pe perioada studiilor, studenţii facultăţii sunt implicaţi direct în activităţi practice relevante pentru dezvoltarea carierei personale. Urmare a relaţiilor cu mediul socio-economic şi cultural, studenţii dobândesc o calificare profesională, apreciată de angajatori. 


Programele de studiu, la nivel de licenţă şi masterat, oferă o bază profesională, care se concretizează într-un set de cunoştinţe, valori şi abilităţi necesare exercitării unor astfel de joburi, precum: trainer, analist resurse umane, information coordinator, specialist resurse umane, internet strategist, media buyer sau planner, brand manager, PR event designer, press coordinator, asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii, angajat al unei institutii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale, etc.


prof. univ. dr. Claudiu COMAN, Decan al Facultăţii de Sociologie şi Comunicare,

Universitatea Transilvania din Braşov

Istoric

Facultatea de Sociologie si Comunicare, din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, s-a infiintat prin Hotarare de Guvern publicata in Monitorul Oficial nr. 578/ 16.08.2010. Toate programele de studii din cadrul Facultatii de Sociologie si Comunicare se desfasoara conform modelului Bologna si cuprind studii de licenta si de masterat, la cursurile de zi. 


Facultatea organizeaza programe de studii la nivel de:

I. licenta: Sociologie (din 1993), Asistenta sociala (din 2002), Comunicare si relatii publice (din 2007), Resurse umane (din 2013) si Media digitala (din 2017).

II. masterat: Gestiunea si dezvoltarea resursei umane (din 2005), Gestiunea campaniilor de imagine (din 2005) si Asistenta si dezvoltare comunitara (din 2008).
Structura de conducere

Structura de conducere 

(conform HCA nr. 4 din 19.04.2016, Anexa 8)


Decan

Prof. univ. dr. Claudiu COMAN


Prodecan cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii şi cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

Lect. univ. dr. Marinela Cristina ŞIMON


Prodecan cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, internaţionalizare

Lect. univ. dr. Florin NECHITA


Documente strategice ale facultatii

   Plan operational 2017 - 2018 (aprobat prin HCF din 17.10.2017)

 Plan strategic 2016 - 2020 (aprobat prin HCF nr. 10/ 26.09.2016)


 Raport sinteza privind evolutia si starea facultatii - an univ. 2016-2017

 Organigrama facultatii 

 Responsabilitati Decan 

 Responsabilitati Prodecan - activitatea didactica 

 Responsabilitati Prodecan - activitatea social-

culturala a studentilor 

 Responsabilitati Director Departament 


 Informatii de interes public


Comisiile la nivelul facultatii

 Comisia responsabila cu imbunatatirea procesului de evaluare

 Comisia de disciplina

 Comisia de selectie, echivalare si recunoastere a perioadei de studiu/ plasament practic (C-SER)

 Comisiile de echivalare a studiilor pe programele de licenta si masteratHotarari ale Consiliului facultatii

Programul de audiente

Decan 

Prof. univ. dr. Claudiu COMAN

Luni, 9.00 - 11.00

Programarea si confirmarea audientelor se realizeaza telefonic (+40)268.474.017 

sau prin e-mail catre claudiu.coman@unitbv.roProdecan cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii şi cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea  

Lect. univ. dr. Marinela Cristina ŞIMON 

Marti, 12.00 - 14.00,

Programarea si confirmarea audientelor se realizeaza telefonic (+40)268.474.017 

sau prin e-mail catre marinela.simon@unitbv.roProdecan cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, internaţionalizare 

lect. univ. dr. Florin NECHITA

Miercuri 9.00 - 11.00,

Programarea si confirmarea audientelor se realizeaza telefonic (+40)268.474.017 

sau prin e-mail catre florin.nechita@unitbv.roConsiliul Facultatii

Componenta Consiliului Facultatii 

(conform Anexa 5/ HS nr. 40 din 15.01.2016)

Studenti alesi in Consiliul Facultatii 

(conform Anexa 6/ HS nr. 40 din 15.01.2016)

Prof. univ. dr. Buzea Carmen  

Prof. univ. dr. Răţulea Georgeta Gabriela

Lector univ. dr. Şimon Marinela  

Lector univ. dr. Sorea Daniela  

Lector univ. dr. Meseşan-Schmitz Luiza  

Conf. univ. dr. Onuţ Gheorghe (membru supleant)

Lector univ. dr. Bodi Diana Cristina (membru supleant)

Lector univ. dr. Burlacu Mihai (membru supleant)

Nica Alexandra Larisa  

Pintea Valentin Cristian  

Mărăcine Ruxandra Adriana (membru supleant)

Bătrânu Pinţea Vlad (membru supleant)


Reprezentanti in Senatul Universitatii

Cadre didactice alese în Senatul Universităţii 

(conform Anexa 7/ HS nr. 41 din 12.02.2016 )

Studenti alesi în Senatul Universităţii 

(conform Anexa 7/ HS nr. 40 din 15.01.2016)

Prof. univ. dr. Răţulea Georgeta Gabriela 

Prof. univ. dr. Buzea Carmen 

Lector univ. dr. Sorea Daniela 

Lector univ. dr. Nechita Florin (membru supleant)

Lector univ. dr. Şimon Marinela (membru supleant)

Lector univ. dr. Bodi Diana Cristina (membru supleant)

Boriceanu Ioana Monica

Olaru Karina Teodora (membru supleant)

Vatavu Cristina Elena (membru supleant)