Asistenta sociala - program de studiu de licenta la zi

Asistenta sociala

Programul de studii are ca obiectiv creare aunui sistem de competențe necesare desfășurării activităților de asistență socială destinate diferitelor populații aflate în dificultate, ținând cont de nevoia de formare profesională şi de dezvoltare personală si profesională a studenților în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii:

- dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul asistenței sociale: intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile etc.

- dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială.

- consiliere şi alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistentei sociale.

- abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistentei sociale.


Licența în asistență socială oferă o paletă largă de oportunități în ceea ce privește domeniile de ocupare. Astfel, abslovenții pot activa ca asistenți sociali în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii: copii, familii, minorități etnice, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane dependente de droguri etc. Absolvenții își pot dezvolta cariera în cadrul unor instituții publice sau private. 


Informatii Asistenta Sociala

Domeniul fundamental: Științe Sociale

Domeniul de licenţă: Asistență socială

Limba de predare: română

Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani  - 180 ECTS

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă

Coordonator program de studii: prof. dr. Rățulea Gabriela, gratulea@unitbv.ro 


Informatii practica

 Caietul de practica al studentului


PLANURI DE INVATAMANT

 Plan de invatamant Asistenta sociala, valabil pentru promotia 2017 - 2020

 Plan de invatamant Asistenta sociala, valabil pentru promotia 2016 - 2019

 Plan de invatamant Asistenta sociala, valabil pentru promotia 2015 - 2018 


TUTORI DE AN

Asistenta sociala an I: lect. univ. dr. Mihaela GOTEA


Asistenta sociala an II: prof. univ. dr. Gabriela RATULEA


Asistenta sociala an III: lect. univ. dr. Diana BODI