Comunicare si Relatii publice - program de studiu de licenta la zi

COMUNICARE SI RELATII PUBLICE

Obiectivul general al programului de studii este acela de a forma absolvenţi capabili de relaţionare şi comunicare la nivel micro şi macrosocial, de realizare şi implementare a proiectelor de comunicare în mediul socio-economic contemporan. Programul crează oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională în concordanţă cu necesităţile pieţei muncii globale, într-o economie a cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare.


Caracteristica distinctivă a acestui program de studii constă în adecvarea curriculei la standardele educaţionale europene, la dinamica şi exigenţele pieţei muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere fundamentală şi de specialitate şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiinţifică. 


Comunicarea profesională este un domeniu prin excelenţă inovativ, aflat încă în plină expansiune, atât cantitativă, cât şi ca diversitate a joburilor, produselor şi prestaţiilor. De aceea, prezentăm o selecţie de joburi reale de pe piaţa românească a muncii din ultimii ani, publicate în anunţuri de recrutare, reprezentative mai ales pentru domeniile şi direcţiile de evoluţie ale acestui domeniu: information coordinator, telecommuting coordinator, account executive, advertising coordinator, analyst channel analysis, brand manager, communication facilitator, events coordinator, PR event designer, Public Relations/ press coordinator.


Informatii Comunicare si Relatii publice

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale şi politice

Domeniul de licenţă: Comunicare şi relaţii publice

Limba de predare: română

Durata studiilor/ numărul de credite: 3 ani - 180 ECTS

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Coordonator program de studii: prof. univ. dr. Coman Claudiu, claudiu.coman@unitbv.ro


Informatii practica

 Caietul de practica al studentului


PLANURI DE INVATAMANT

 Plan de invatamant Comunicare si Relatii publice, valabil pentru promotia 2017 - 2020

 Plan de invatamant Comunicare si Relatii publice, valabil pentru promotia 2016 -2019 

 Plan de invatamant Comunicare si Relatii publice, valabil pentru promotia 2015 - 2018


TUTORI DE AN

Comunicare si Relatii publice an I: lect. univ. dr. Andreea MARDACHE


Comunicare si Relatii publice an II: lect. univ. dr. Victor BRICIU


Comunicare si Relatii publice an III: lect. univ. dr. Florin NECHITA