Asistenta si dezvoltare comunitara - program de studiu de master la zi

Asistenta si dezvoltare comunitara

Acest program de masterat are ca obiectiv perfectionarea unui sistem de compentente privind cercetarea in domeniul dezvoltarii comunitare. Se asigura formarea profesionala in utilizarea teoriilor moderne si a metodologiei avansate de cercetare din domeniul stiintelor sociale precum si a strategiilor, metodelor si programelor specifice diagnozei si interventiei in problemele principale ale comunitatilor.    


Absolventii acestui program de master isi vor dezvolta capacitatea de aplicare a teoriilor si metodologiei specifice domeniului de cercetare in dezvoltarea comunitara precum diagnoze ale sistemului de servicii si programe sociale, intocmirea profilelor comunitare, elaborarea unui plan de interventie la nivelul unei comunitati sau grup, implementarea si monitorizarea planurilor de interventie la nivel comunitar, elaborarea unui model de gestionare si promovare eficienta a serviciilor comunitare. 


De asemenea, se vor dezvolta si abilitati practice de lucru cu grupuri marginale, cu diferitele categorii de populatii asistate precum si dezvoltarea personala si profesionala in vederea consolidarii atitudinilor non-discriminatorii. Programul de masterat urmareste dezvoltarea competentelor profesionale in acord cu cerintele si evolutia pietei muncii. Domeniile ocupationale vizate de absolventii acestui program vor fi preponderent din domeniul serviciilor sociale si de sanatate, serviciilor publice, dezvoltarii comunitare.

Informatii ASISTENTA SI DEZVOLTARE COMUNITARA

Domeniul fundamental: Științe Sociale

Domeniul de master: Asistență și Dezvoltare Comunitară

Limba de predare: română

Durata studiilor/ numărul de credite: 2 ani  - 120 ECTS

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă

Coordonator program de studii: prof. dr. Rățulea Gabriela, gratulea@unitbv.ro


PLANURI DE INVATAMANT

 Plan de invatamant ADC, valabil pentru promotia 2017 - 2019

 Plan de invatamant ADC, valabil pentru promotia 2016 - 2018