Gestiunea Campaniilor de Imagine - program de studiu de master la zi

Gestiunea Campaniilor de Imagine

Programul de master Gestiunea Campaniilor de Imagine a fost înfiintat în anul 2005, ca o specializare de nisa pentru cei interesati de aprofundarea cunostintelor teoretice si dezvoltarea abilitatilor practice în sfera imaginii publice, institutionale sau organizationale. Programul urmareste formarea deprinderilor de utilizarea a unor tehnici de relationare si comunicare la nivel micro si macrosocial, într-un camp specializat al discursului de imagine. 


Din perspectiva posibilitatilor de angajare dupa absolvire, programul de masterat Gestiunea Campaniilor de Imagine urmareste dezvoltarea competentelor profesionale în acord cu cerintele si evolutia pietei muncii. Ca domenii ocupationale preponderent accesate, putem enumera: specialist/ manager relatii publice, advertising, publicitate, comunicare; specialist în constructia si promovarea imaginilor organizationale/ de marca/ de servicii/ de produs; dezvoltator relatii externe/ internationale.


Informatii GESTIUNEA CAMPANIILOR DE IMAGINE

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale şi politice

Domeniul de master: Sociologie

Limba de predare: română

Durata studiilor/ numărul de credite: 2 ani - 120 ECTS

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Coordonator program de studii: prof. univ.dr. Coman Claudiu, claudiu.coman@unitbv.ro


Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare stiintifica Inovare Culturala, Comunicare si Dezvoltare Sociala, in domeniul fundamental Stiinte sociale si politice, domeniul de licenta Sociologie.


PLANURI DE INVATAMANT

 Plan de invatamant GCI, valabil pentru promotia 2017 - 2019

 Plan de invatamant GCI, valabil pentru promotia 2016 - 2018