Detalii privind acordarea burselor de merit, de studiu si a celor sociale
 

Burse sem. II, an univ. 2017-2018
Informatii utile privind bursele

  Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material

  Fondul de burse pentru sem. II, anul univ. 2017-2018

 Cuantumurile burselor studentilor pentru anul univ. 2017-2018

 Criterii de atribuire a burselor in anul univ. 2017-2018

 Criterii de departajare a studenţilor în caz de medii egale pentru acordarea burselor de merit, ciclul licenta si masterat


 Anunt privind depunerea extrasului de contPRACTICA DE SPECIALITATE IN INSTITUTII PARTENERE

  Locuri de practica disponibile la Schaeffler România pentru 2017


  Locuri de practica disponibile la compania Preh pentru 2017Alte tipuri de burse studentesti

  Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare si inovare “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I” 2017-2018

 Informatii si cuntumurile granturilor pentru cercetare-dezvoltare si inovare 

 Adresa Ministerului Educatiei Nationale privind granturile pentru cercetare-dezvoltare si inovare 

 Anexa privind candidatii eligibili