Aici gasiti toate detaliile privind examenul de finalizare a studiilor de masterat - probe, acte, proceduri, conditii
 

Programarea sustinerii si rezultatele examenului de disertatie - feb. 2018

 Programarea sustinerii examenului de disertatie, ADC

 Rezultatele examenului de disertatie, ADCInformatii utile disertatie

 Anunt important in atentia studentilor care sustin licenta/ disertatia - Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licenta/ disertatie si a cadrului didactic indrumator la Secretariatul Departamentului de Stiinte Sociale si ale Comunicarii (sala TII9) este 30 noiembrie 2017.


 Anunt important in atentia studentilor din anii terminali (licenta si master) - Pentru a finaliza studiile si a evita situatia de repetentie sau exmatriculare este necesar ca studentii din anii terminali (licenta si master) sa fie promovati la toate disciplinele din Planul de Invatamant, inclusiv la “Practica si proiect de licenta”(anul III, sem II) si  “Elaborarea lucrarii de disertatie” (anul II, sem II). 


Pentru informatii suplimentare consultati tutorii de an/ coordonatorii de program si Secretariatul Facultatii.PROCEDURA SUSTINERE DISERTATIE

  Comisiile si perioada de sustinere a examenului de disertatie feb. 2018


  Program de consultatii cadre didactice, sem. II, an univ. 2017-2018


Inscrierea la disertatie

 Cerere de alegere a temei de disertatie si a cadrului didactic îndrumator 

 Fisa preliminara a lucrarii de disertatie


 Cererea de alegere a temei si Fisa preliminara a lucrarii se completeaza in dublu exemplar si se depun la secretariatul Departamentului SSC. 


 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare

 Propuneri privind redactarea textelor lucrărilor ştiinţifice


Dosar inscriere disertatie

 Acte necesare dosar de inscriere disertatie 

 Cerere tip de inscriere disertatie

 Declaratie privind originalitatea lucrarii de disertatie

  Fisa lucrarii de disertatie cu aprecierea si avizul coordonatorului  


 Nota de lichidare