Aici gasiti toate detaliile privind examenul de finalizare a studiilor de licenta - probe, acte, proceduri, conditii
 

Programarea si rezultatele probelor examenului de licenta - feb. 2018

 Programarea Probelor 1 si 2 la AS

 Programarea Probelor 1 si 2 la RU

 Programarea Probelor 1 si 2 la SO  

 Programarea Probelor 1 si 2 la CRP 


 Rezultate Proba 1 AS

 Rezultate Proba 1 RU

 Rezultate Proba 1 SO

 Rezultate Proba 1 CRP


 Rezultate Proba 2 AS

 Rezultate Proba 2 RU

 Rezultate Proba 2 SO

 Rezultate Proba 2 CRP


Informatii utile licenta

 Anunt important in atentia studentilor care sustin licenta/ disertatia - Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licenta/ disertatie si a cadrului didactic indrumator la Secretariatul Departamentului de Stiinte Sociale si ale Comunicarii (sala TII9) este 30 noiembrie 2017.


 Anunt important in atentia studentilor din anii terminali (licenta si master) - Pentru a finaliza studiile si a evita situatia de repetentie sau exmatriculare este necesar ca studentii din anii terminali (licenta si master) sa fie promovati la toate disciplinele din Planul de Invatamant, inclusiv la “Practica si proiect de licenta”(anul III, sem II) si  “Elaborarea lucrarii de disertatie” (anul II, sem II). 

Pentru informatii suplimentare consultati tutorii de an/ coordonatorii de program si Secretariatul Facultatii.Procedura licenta

  Comisiile si perioada de sustinere a examenului de licenta feb. 2018


  Program de consultatii cadre didactice, sem. II, an univ. 2017-2018


Probe licenta

 Proba I - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - Comunicare si Relatii publice 

 Proba I - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - Asistenta Sociala 

 Proba I - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - Sociologie  

 Proba I - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - Resurse umane  


Inscrierea la licenta

 Cerere de alegere a temei de licenta si a cadrului didactic îndrumator 

 Fisa preliminara a lucrarii de licenta 


 Cererea de alegere a temei si Fisa preliminara a lucrarii se completeaza in dublu exemplar si se depun la secretariatul Departamentului SSC


 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare

 Propuneri privind redactarea textelor lucrărilor ştiinţifice


Dosar inscriere licenta

 Acte necesare dosar de inscriere licenta

 Cerere tip de inscriere licenta

 Declaratie privind originalitatea lucrarii de licenta  

  Fisa lucrarii de licenta cu aprecierea si avizul coordonatorului  


 Nota de lichidare